Chinese
WeChat
Mobile Web
Contact us

Contact us

Contact us

Nanjing Yaqi Filtration Material Equipment Co;Ltd

Nanjing Yaqi Special Sewing Machine Co,Ltd

Address: No. 128, Lliujiagang Road, Qinhuai District,Nanjing,China

Tel: 86-25-52653412  52653416

Fax: 86-25-52627024

P.C.: 210007

E-mail: sales@nj-yaqi.com

Web: www.nj-yaqi.com